náš eshopturistické aplikace

Ubytovací podmínky

 1. Příjezd hostů na chalupu je možný mezi 15:00 až 17:00 hodinou, předání chalupy a odjezd v 10:00 hodin.
 2. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jim k ubytování řádně a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 3. Uvnitř objektů není ubytovaným dovoleno užívat tabákových výrobků, včetně vodních dýmek. Omamné látky (vyjma alkoholu) není dovoleno užívat v celém areálu chalupy.
 4. Před odjezdem zanechají hosté chalupu v uklizeném a řádném stavu.
 5. v průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.
 6. Při každém odchodu z chalupy je vždy nutné zavřít okna, vodovodní kohoutky, vypnout elektrické přístroje a zavřít a zamknout dveře.
 7. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 8. Hosté jsou odpovědní za všechny škody způsobené ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit.
 9. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v chalupě i prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy”.
 10. Hosté můžou v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, kachlová kamna nebo kamna ve stodole. Po odchodu od ohniště je nutné řádně uhasit oheň a zabezpečit ohniště tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 11. Pobyt s domácím mazlíčkem musí ubytovatel vždy předem schválit.
 12. Není dovoleno zanechávat v chalupě domácí mazlíčky bez dozoru.
 13. v době, kdy jsou v chalupě ubytovaní hosté, nesmí ubytovatel chalupu používat sám. Může se však ale přesvědčit, zda je vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
 14. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže hosté v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušují dobré mravy, noční klid nebo jinak hrubě porušují ustanovení ubytovacích podmínek.
 15. Jakoukoliv poruchu či závadu ohlásí host ubytovateli a ten ji neprodleně odstraní.

 

+420 775 077 454        +420 736 679 863

 

zákaz kouření
Celý objekt je nekuřácký

 


 

KDE NÁS NAJDETEOrlovy 198, 394 52 Kejžlice
orlovskachalupa@seznam.cz

Eliška Venkrbcová
+420 775 077 454


Facebook  Instagram

design Roman Venkrbec, webmaster CORA 2019 - 2023
navigovat na začátek